La VitaKlinike Endoskopike

Na Kontaktoni...! +355 4 23 60 067 +355 69 60 15 018

Sherbime

Opinione:

Kjo klinike ofron sherbim shume te mire ne te gjitha kabinetet e saj, veçanerisht ne kabinetin e Endoskopise.

Stafi ynë

Dr. Altin Cekodhima
Mjek Gastrohepatolog

Tel: 069 60 15 018
E-mail: contact@altincekodhima.com
Examinimet: Gastroskopi, Kolonoskopi, Sigmoidoskopi, Polipektomi, EUS endosonografi, Vizite Gastrologu, e.t.j.

Dr. Rezar Rusi
Mjek Urolog

Tel: 067 37 46 052
E-mail: r.rusi@yahoo.ca
Examinimet: Egzminimet Urologjike Endoskopike, fibrocistoskopi, eko transrektale e prostates, biopsi transrektale e prostates, vizita urologjike, e.t.j.

Dr. Jonida Reveli
Mjeke Gjinekologe

Tel: 069 60 29 238
E-mail: jonida.reveli@hotmail.com
Examinimet: Egzaminimet gjinekologjike, Ekografi gjinekologjike dhe obstetrikale, Kolposkopi, Planifikim familjar, Nderhyrje gjinekologjike.

Dr. Rozana Aleksi
Mjeke Gastrohepatologe, Ekografiste

Tel: 067 40 70 923
E-mail: rozanaaleksi@yahoo.ca
Examinimet: Vizite Gastrohepatologu, Ekografi, Gastroskopi, Kolonoskopi.

Dr. Albana Duni
Mjeke Gastrohepatologe

Tel: 068 21 44 554
E-mail: albanaduni@yahoo.com
Examinimet: Konsulta Gastro-Hepatogjike, Gastroskopi, Kolonoskopi, Vizite Gastrohepatologu.

Elona Lika
Asistente, Kryeinfermiere

Tel: 04 23 42 110
E-mail: info@lavita.al
Pergjegjesite: Pergatitja e pacienteve per ekzaminim, asiston mjekun gjate ekzaminimit e.t.j.

Mandela Molla
Infermiere

Tel: 04 23 42 110
E-mail: info@lavita.al
Pergjegjesite: Shoqeron pacientet per ekzaminim, asiston kryeinfermieren, e.t.j.

Adi Toska
Recepsioniste

Tel: 04 23 42 110
E-mail: info@lavita.al
Pergjegjesite: Rregullimi i orareve, pritja dhe drejtimi i pacienteve ne kabinet, arketare.

Olsi Belishta
Specialist IT

Tel: 068 90 42 542
E-mail: contact@eniac.al
Pergjegjesite: Mirembajtja e rrjetit informatik, programit per te dhenat e pacienteve dhe websitit te klinikes.